שירים

מגפה

וירוס חדש
הפציע
עמנו-עדר נאור
רמס מבחנות
חיסון אופנות
בנהמה ווקאלית ערבה
H&O..H&O..H&O...
בירושלים ות"א,או.
 
 

תגובות