שירים

פולין מולדתי

 
פולין מולדתי

אלייך לא אתגעגע

יופייך כה מדהים

אך עברך כה מזעזע.

 

דור שני לשואה

עדיין בצל הזוועה

באדמתך טמונים

דורות של בני משפחה.

 

לא הכרתים מעולם

דודים, סבים סבתות

נשמות טהורות

מתמונות ניבטות.

 

אדמתך מקוללת

רווית רוחות מתים

מיליוני אנשים

אפרם ספוג במרחבים.

 

לגיא הרגה הפכת

מקוללת עדי עד

המיית הקורבנות

לא תרפה ממך לעד.

 

הולך ופוחת הדור

העבר מתכהה

ככל שנשמה באפי

הזיכרון לא ימחה.

 

 

אפריל 2010

תגובות