שירים

יהי זכרם ברוך

 

מעלעל באלבום
תצלומים דהויים

מעלים זיכרונות

שכמעט כבויים.

 

חברים ותלמידים

שאבדו במערכה

נקטפו בדמי ימיהם

פתיל חייהם כבה.

 

מצבות דוממות

שמנציחות לעולם

את אותם חיילי צה"ל

שלא שפר גורלם.

 

ציוו לנו את החיים

הקריבו עצמם

הכאב כה עמוק

נשמר לעד את זכרם.

 

מוקדש לזכרם של חללי צה"ל שנפלו במערכות ישראל

יהי זכרם ברוך

 
 
כל הזכויות שמורות 

14.4.2010

 

 

 

 

תגובות