הודעות

שקר וצביעות,ברוח הימים.

לו פיו של כל שקרן
סוגרים לו בבריח
אז מקצוע מסגרות
היה הכי מצליח.

לעמדה רמה מגיע 
כל נבחר שררה
כמו הנשר המרקיע
או השרץ בזחילה.

איש צבוע כירח
הוא מראה רק צד זורח
את צידהו השחור
הוא מצניע מאחור.

תגובות