שירים

דרך המילים,

הלכתי לאיבוד במבוך אתרייך
חיפשתי דרך לעצמי למילים
היום מצאתי מילותייך
פצועות בצידי הדרכים
שזרתי לי זר מילים
ונתתי בו דמעות מלאכים
ובאתי אלייך דרך יסורים
דרך המילים

תגובות