שירים

הנעה

מעולם לא נדחפתי מספיק להצלחה.

יתכן שאיני ראוי להשקעה מאיש?

מדוע מענישים על הישגים בחיים.

מתאמץ למיטב ומתעקש לפעול טוב.

תגובות