שירים

דרך

זחלתי דרך מילים
פוגעות
דרך כאבם של
אותיות
צלילים בי היכו
בזיופם
השליכוני לחוף
ים
פצוע וזב דם
נשכחתי
כצל אדם
לחופו של ים

תגובות