שירים

 
 
 
 

הכול זמני )                                             11.03.2008

הכול הגיוני בטבלת הזמן

מאוד הגיוני שלא נהיה כאן

אנחנו טובלים בתפאורה זמנית

והזמן רק מדגיש כמה ההצגה אמיתית

 

 אנו חווים זאת על גופינו ועל עצמים סביבנו

וממשיכים ליהנות מההכחשה שהיא מנת חלקנו

ולעולם תיוותר חלק מהווייתנו

רומזת בעדינות על היותינו 

 

גם אם נתעלם בכל כוחנו

 ונכחיש בכול מאודינו

לא נצליח להתעלם מעתידנו

המחזוריות שולטת בעולמינו

 

אך דבר חשוב נלמד ונוקיר

שעולמינו מאוד מיוחד עשיר ונדיר

ונשמח במתנה שבאהבה ניתנה

גם אם תילקח בחזרה

אלול

 

 

תגובות