שירים

הפסל שלא עשיתי


סנוור מרתיע גוף ומרצד מחשבות.

צעד קדימה מתהפך מטיפות על ראשי.

נתקל בעצמי בגבהים משתנים.

צימאון מהופנט מחזרות מפוצלות.

מתיחה חושפת פרעות נייחת.

עקביות קשוחה מעגנת סערה.

עצירה מזיגה קבועה סמויה.

ליבה אטומה מתווכת סביבה.

כובד גרמי מסווה ניוון תחושה.

נהירה אל תוך מכשולי הכרה.

התפתלויות קשיחות מגבשות שלווה.

פערים מדמים הבלחה עצורה.

רחש מוכר ממכר אצבעות.

תגובות