שירים

מילים - שירה שלימילים-שירה שלי

מילים נוקשות בדלתות החלום ונכנסות

אורחות זקופות שהגיעו ממרחק
 בבוקר נעלמות
המשפטים שלי אומרים אותי פנימה
ואני כאן בעולם החדש


תגובות