שירים

רכבת לילה...

אחוז תדהמת יופייך

שותק אל מול עינייך

הייתי נער מבוייש

המשחר אל פתחך

לילות געגוע...

ובאין ימים של רוגע

הייתי לפעמים בך נוגע

נוגע לא נוגע...

מקבץ אהבות אץ לקראתך

ואורו של הירח חוצץ אהבתך

ואין אף שקיעה במבטך

רק רסיסי מילים מבוהלות

העוטפות את גופך

ואני אחוז אכזבות
גופי בוער בלהבות 
עולה לרכבת לילה
של דמעות...
אל התחנה שניצבת מול ביתך
רוצה לראותך...

אחוז תדהמת יופייך

שותק אל מול עינייך

ובוכה...

תגובות