שירים

חי מאהבה...

את לבטח יודעת

וגם בטח מבינה

שאני עוד כותב לך

שירי אהבה
 

גם אם אמות מחרדה

גם אם אמות בלעדייך

עכשיו את לבטח מבינה

שאני חי רק מאהבה

מאהבה אלייך..
 

את לבטח שומעת

וגם בטח מאמינה

שאני עוד קורא לך

מתוך האמונה
 

גם אם אמות בלי תקווה

גם אם אמות בלעדייך

עכשיו את לבטח מאמינה

שאני חי רק מאהבה

מאהבה אלייך...

 

 

תגובות