שירים

ממיסה במבטה סלעים

והיא חגה סביבי

ממלמלת מילים

מכשפת את גופי

והפכתי צללים

והלילה גם בא

לעוטפני בשירים

בצעדי צבא

סגרה דלת ליסורים

והקולות לצידי

מזמורים אסורים

לוחשים שמי

והיא נושקת אדמתי

מלטפת פנים

ממיסה במבטה סלעים

צובעת שקיעות

ושותקת...

ושותקת שתיקת מלאכים

תגובות