שירים

דמעותיים שתיים..

דמעותיים שתיים

על העיניים

האחת יבשה

כערף עין

השנייה על הלחי

נותרה תלויה

בין ארץ לשמים

בין העצב לשמחה

בשניים

דמעותיים שתיים

על הלחיים

האחת יבשה

כערף עין

השנייה על הלחי

נותרה תלוייה

בין ארץ לשמים

נשמטה לי מבין

הידיים...

 

תגובות