שירים

אוסף דמעות...

והיא שנבחה עליי

חושפת שיניה בפומבי

ואני תמרור חלוד

מחוק זכרונות

עומד ומחליד מעלבונות

והיא שצרחה עליי

חושפת גופה לעבר

ואני תקוע בעתיד

בעולם הולך וצר

מקלל ייתושי ביצה

מרים עוד כוס יין

מברך על החלה

ואוסף דמעות לרוויה

תגובות