שירים

שביל של דמעות...

עוד אכתוב לך אהבה

לא היום...

בלילה אכתוב לך שקיעה

כמו בכל הלילות...

ואת פוסעת ללא געגוע

על מסילת ריגושים

חלודה...

אצה לדרך חתחתים

חדשה...

לעצור ביקשתי מרוצך

להאט צעדייך האובדים

בעלטה...

ואת צועדת אל הלא נודע

מותירה שביל של דמעות

יצירה...

ואני שם כבר הייתי מזמן

מכיר את הנשמות האבודות

הלא ממלכתי היא שם...

שם נבראתי לאדם

שם יצרתי חלומות ים ואדם

קחי את ברכת היער

קחי את תפילת הדרך

קחי נשיקותיי...

עכשיו שלווה

תגובות