שירים

השמים יכולים ליפול...

עכשיו השמים יכולים ליפול

אין לי עוד כח להחזיק

עכשיו את יכולה מכאן לצאת

אין לך דרך אחרת ללכת

ואין לי כוחות לבנות

סביבך חומות...

זוהי תחושת הסוף הקרב ובא

שמעתי לחישותיה של אדמה

שנבגדה...

שמעתי בכיו של האוקיינוס הגדול

שמעתי בכיים של קרחונים

צלילי מלחמות הולכים וקרבים

קרבים וכואבים....

עצמתי עיניי למות, עצמתי עיניי למות.

עכשיו השמים יכולים ליפול...

תגובות