שירים

זעקת ענן אפור

זעקת ענן אפור שבורה

למרגלות הים עלומה

אלת ים קסומה מתגלה

מתרסקת לתוכה

מטביעה סודה

בעומקה

קורעת באור שתיקה ארוכת שנים

עתיקה

כנפתולי הזמן, הימים

בינות למים תכולים

מגעגוע אפור באה קרן

להאיר.

ימים-אגמים
 באור.תגובות