שירים

היד המלטפת

היד המלטפת           מאת זיגי בר-אור
היכן נעלמה היד,
שמלטפת אותי לאט
בכל מקום בגופי,
כשהייתי איתך לבדי?

היכן אותה היד,
שנעלמה בבת אחת
שמא שם, אצלו
מלטפת את גופו?

השארת לי רק שערה,
בודדת, אחת ויחידה,
שנשרה עלי מראשך,
בכוונה, כדי שאזכרך?

וכל יתר תלתלי שערך
הגולשים מעל ראשך,
אולי מונחים על כתפו
הם כבר לא שלי, הם שלו.

איני יכול אפילו לתאר
איך ידך נוגעת באחר,
מלטפת ואינה רועדת
האם בזה את עומדת?

שובי אלי,
זה לשנינו כדאי,
אצלי ידך לא תרעד
ונשאר ביחד, לעד.

 

היד המלטפת           מאת זיגי בר-אור

 

היכן נעלמה היד,
שמלטפת אותי לאט
בכל מקום בגופי,
כשהייתי איתך לבדי?

היכן אותה היד,
שנעלמה בבת אחת
שמא שם, אצלו
מלטפת את גופו?

השארת לי רק שערה,
בודדת, אחת ויחידה,
שנשרה עלי מראשך,
בכוונה, כדי שאזכרך?

וכל יתר תלתלי שערך
הגולשים מעל ראשך,
אולי מונחים על כתפו
הם כבר לא שלי, הם שלו.

איני יכול אפילו לתאר
איך ידך נוגעת באחר,
מלטפת ואינה רועדת
האם בזה את עומדת?

שובי אלי,
זה לשנינו כדאי,
אצלי ידך לא תרעד
ונשאר ביחד, לעד.

 

תגובות