שירים

זיכרון צר

לא צלחה נפשי לנום

תעוקתי בהירהורי הבלות

בל יעצמו עיניי

סובבת נפשי אל הלמות לבבי

כחתול מיילל בלילה

יבבת כאב  

הצטמרר עורי

הבו לי מחווה כזית

יד ענוגה

קול צהלולים דלילים ממרחק

אצורים בזיכרוני כצל לעד 

התשוב הילתי? בחכיון לדמותך

אנא אמצאך והשביל צר

נעלת סוגר ליבך בבריח

נסתי אל נפשי                

חיבקוני אזיקי זיכרון 

בזמן אבוד

זעק הוא אותך  

לפנים משורת הדין

סלחתי

תיסוב נפשי על מר

לזכור

היה זה אך אמש

שכחת

חסד נעורים


תגובות