שירים

הגברים בוכים בלילה

 
הגברים בוכים בלילה           מאת זיגי בר-אור
אז למה אנחנו הגברים
סמרטוט בידי הנשים?
זה כמעט בכל המקרים,
בעיקר הגברים הנשואים.

"למה דווקא בלילה הם בוכים?"
בתמימות שואלות הנשים
ושוכחות מה הגברים רוצים,
מלבד מלרחוץ את הכלים.

מילא, להוציא פח הזבל
ולתלות כביסה על החבל,
אבל הן מגיעות לשיא השפל
שבלילה חושבות שאני פסל.

מיגרנה חריפה דווקא בלילות
מעניין שביום אין להן כזאת,
עכשיו אני מבין מה הן רוצות
שיהיה להן בבית סמרטוט לנקות.

אז הבה נקים עמותת סמרטוטים
של כל הגברים המדוכאים,
אלה שבלילות לא נרדמים
רק שוכבים במיטה ובוכים.
 
הגברים בוכים בלילה           מאת זיגי בר-אור
אז למה אנחנו הגברים
סמרטוט בידי הנשים?
זה כמעט בכל המקרים,
בעיקר הגברים הנשואים.

"למה דווקא בלילה הם בוכים?"
בתמימות שואלות הנשים
ושוכחות מה הגברים רוצים,
מלבד מלרחוץ את הכלים.

מילא, להוציא פח הזבל
ולתלות כביסה על החבל,
אבל הן מגיעות לשיא השפל
שבלילה חושבות שאני פסל.

מיגרנה חריפה דווקא בלילות
מעניין שביום אין להן כזאת,
עכשיו אני מבין מה הן רוצות
שיהיה להן בבית סמרטוט לנקות.

אז הבה נקים עמותת סמרטוטים
של כל הגברים המדוכאים,
אלה שבלילות לא נרדמים
רק שוכבים במיטה ובוכים.
הגברים בוכים בלילה           מאת זיגי בר-אור
אז למה אנחנו הגברים
סמרטוט בידי הנשים?
זה כמעט בכל המקרים,
בעיקר הגברים הנשואים.

"למה דווקא בלילה הם בוכים?"
בתמימות שואלות הנשים
ושוכחות מה הגברים רוצים,
מלבד מלרחוץ את הכלים.

מילא, להוציא פח הזבל
ולתלות כביסה על החבל,
אבל הן מגיעות לשיא השפל
שבלילה חושבות שאני פסל.

מיגרנה חריפה דווקא בלילות
מעניין שביום אין להן כזאת,
עכשיו אני מבין מה הן רוצות
שיהיה להן בבית סמרטוט לנקות.

אז הבה נקים עמותת סמרטוטים
של כל הגברים המדוכאים,
אלה שבלילות לא נרדמים
רק שוכבים במיטה ובוכים.

הגברים בוכים בלילה           מאת זיגי בר-אור

 

אז למה אנחנו הגברים
סמרטוט בידי הנשים?
זה כמעט בכל המקרים,
בעיקר הגברים הנשואים.

"למה דווקא בלילה הם בוכים?"
בתמימות שואלות הנשים
ושוכחות מה הגברים רוצים,
מלבד מלרחוץ את הכלים.

מילא, להוציא פח הזבל
ולתלות כביסה על החבל,
אבל הן מגיעות לשיא השפל
שבלילה חושבות שאני פסל.

מיגרנה חריפה דווקא בלילות
מעניין שביום אין להן כזאת,
עכשיו אני מבין מה הן רוצות
שיהיה להן בבית סמרטוט לנקות.

אז הבה נקים עמותת סמרטוטים
של כל הגברים המדוכאים,
אלה שבלילות לא נרדמים
רק שוכבים במיטה ובוכים.

תגובות