שירים

שיר מלחמה

 

טילים נופלים

מוות והרס זורעים.

מטוסים מפציצים,

תותחים רועמים,

הלהם הפתרונים?

 

משני עברי הגבול

האנשים משלמים

את מחיר הדמים.

 

וממעל מרחפת השאלה

עד מתי כוס התרעלה?

ידו של מי תגבר

 ומה צופן המחר?

תגובות