שירים

תובנות

 
מבקש לספר לכם, לשתף אתכם, לחלוק.
תובנות שקניתי  בחיי. 
אך עולה בדעתי, שמא תאמרו:
דלות  הן ומרות.
 
ואולי אינן אלא פירושיי שלי,
המקרינים על מסכי חיי
הומור כלעג ציני,
דמעות גיל כעצב.
טומנים שמחת-חיים,
בשקים של אכזבות.
 
מבקש אני להציג תובנותיי,
לחשפן לפניכם, 
אך נבהל, ממהר ומוחק מן הדף.
את כולן.
 
 X X X X X X X X X X X X
X X X X XXX X X
 X X X X X X X X X X
X X X X X X X XXX X X X X
X X X X X X X X X X
X X X XX X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X XXXX
X X X X X X X X X XXXXXX.
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות למשה טרופה ©

תגובות