משה טרופה

שירים
הכל טוב
משה טרופה / שירים - 19/06/2021 09:08
31
צפיות
גוף ונפש
משה טרופה / שירים - 17/04/2021 06:09
49
צפיות
אני
משה טרופה / שירים - 05/04/2021 19:27
56
צפיות
האם
משה טרופה / שירים - 02/01/2021 20:31
72
צפיות
צבעים
משה טרופה / שירים - 28/12/2020 14:09
50
צפיות
בוקר
משה טרופה / שירים - 06/12/2020 11:59
33
צפיות
דרך
משה טרופה / שירים - 15/11/2020 09:22
36
צפיות
הריקוד
משה טרופה / שירים - 02/11/2020 12:10
38
צפיות
הארוחה
משה טרופה / שירים - 03/09/2020 00:00
38
צפיות
לא קל
משה טרופה / שירים - 11/07/2020 08:25
44
צפיות
פגעי הזמן
משה טרופה / שירים - 26/12/2019 14:13
45
צפיות
העץ
משה טרופה / שירים - 27/11/2019 10:19
36
צפיות
עוטה לבן
משה טרופה / שירים - 09/10/2019 10:05
43
צפיות
מטה קסם
משה טרופה / שירים - 25/09/2018 06:48
35
צפיות
בקצרה
משה טרופה / שירים - 11/07/2018 08:53
38
צפיות
מתגנב
משה טרופה / שירים - 16/11/2017 19:55
39
צפיות
זמן כלה
משה טרופה / שירים - 25/03/2016 07:52
55
צפיות
אני השני
משה טרופה / שירים - 01/01/2016 00:19
40
צפיות