שירים

צו הימים

ללא רוח חיים

פלטתי אוויר מתוכי,

צו הימים

לאגור בתוכי אוצרות עבר

עגום.
 

נפשי כאביון

רוגז הבאות  

יצאה רוחי לתור מרגוע

בלאט, בלילות.

לחם חוק

יד בוטחת מבצרי תשכון

חסד לאביון

עגלתי עמוסה

זוהר נעורים.

תגובות