שירים

כתינוק שנולד

כתינוק שנולד

צווחה ראשונה

מתרגשת עלינו

שנה חדשה.

 

רגעים ראשונים

שוק החיים

מתקשה לעכל

שכאן גם שורדים.

 

ישתדל להפנים

טלטלת ארועים
יתבגר במהרה

בחלוף החודשים.

 

 

ספטמבר 2011

 
 

תגובות