שירים

אנטיפיזמון לילי

 

פייג' אפ פייג' דאון במעלית

וירטואלית. בקספייס דיליט.

בנדודי השינה דוט קום

משורר סלש צל מדשדש במקום.

הלב מלווה פעימות בריבית.

עוד שיר טובע באפלולית

מעצבנת של עריכה

(בסוגריים של חשכה).

כוכב נופל – יריקת הריק,

עוד משאלה חלולה, עוד פסיק

במשפט שדורש תיקון,

עוד אשליה נטולת סיכון,

עוד זיכרון מעלה ארוכה

(בסוגריים של שכחה).  

מישהו דיגיטלי שולח ד"ש.

מיהו? לא משנה ממש.
 

כל הזכויות שמורות© 

תגובות