שירים

תהיות

 

מי מלבה את מדורת מערומייך

בנשיקה

בשתיקה מהדהדת

מי קורא לשמיים בשמך

מי הולך בגנך

בין ורדי דמדומייך

בלי לסור בלי לתעות

מי רודה חלומות

מכוורת הלילה

מי נרדם לצדך

על מצע מחוסר הכרה

מי מקשיב לחלום נעורייך

מי מקשיב לחלום

ומסמיק ...
 

כל הזכויות שמורות© 

תגובות