שירים

איש קטן

איש נולד קטן
מפסיד לעצמו
בוכה, לא נרדם

הולך עם היד בצד
כששואלים אותו
"למה?" הוא מחייך
קצת

איש בוכה עם מסכה
מנסה כמו שלמדו אותו
להתחבא מהצרה
נעלם לרגע ואז חוזר
בחזרה
אמיתי לפתע ואז משקר
וזה לא נורא, כי לא מותר

תגובות