שירים

אענה ,לא אענה

 

אענה ,לא אענה.

שואלת את עצמי

מעליי לעשות

אם לא אענה

להמשך עליי ללכת.?

ואם אענה ואגיד שהכול נגמר

אני אמות או אחיי

 

ואם אגיד בואי לארמון

הלך איתו

 

ואם בכלל לא אענה

מה אז עליי לעשות

מפחדת , שואלת .

אומרת  .

אתגבר!

 

תגובות