שירים

ניקוד

 

ניקוד ממלא אותיות ככה סתם

בין חדש ונדמה ורצוי ואפשר

כתיפופי אצבעות על שולחן

כריקוד טיפות הגשם על חלון מאובק.

 

הנקודות עכשיו מצטלבות

מחפשות לעצמן משמעות בניכר

הברה ועוד והבהרה

והנה התקבצו לסגול וצרה,

תנועתם מהירה

רגליהן קלות כאיילות

קרניהן עולות בפני

ועתה גם קמץ ופתח  

קרמו אור וצללים

 

שאריות דיו  נותרו כנקודות

חולם ושורוק שוב מצאו מקומם

תגובות