שירים

קעקוע

אהבתך מקועקעת בנפשי

כנחילי דיו השוטפים את הגוף

מביעים עמם

את בשורת הזיכרון

שנכתב בקסת 

תגובות