שירים

המרד ההוא


המרד ההוא

לא דמה לאחר

הפך הוא למיתוס

אליו העם התחבר.

 

לא מעטים מול רבים

לא כבוד גיבורים

אלא הוריש מורשת

לדורות הבאים.

 

ברור היה שזו התאבדות

לעמוד מול הקלגסים

אך כל עוד רוחם בם

כצאן לטבח, לא רצו ליפול לידי המרצחים.

 

נשמות טהורות שלבסוף ניגפו

לא עמדו להם הכוחות

אך בעצם מעשיהם

רוחם תישמר לדורות.

 

ערב יום השואה והגבורה התשע"ג , 70 שנה לפרוץ מרד גטו ורשה.

תגובות