שירים

כשאדם

כשאדם

 

      כשאדם מצחק עם אשתו

                             בביתו

      פני אחרת

                   למולו

 

 

    כשאדם משחק עם ילדו

                            בביתו

    עיניה שלה

                כנגדו

 

 

    אדם טורק תריסים

    מבריח חלונים

    שותק- בורח

    אדם סופר את הימים

    תולש את הדפים

    שיהיה

    שוכח

תגובות