שירים

הו רב חובל


הו רב חובל

כולם מתכוננים
מחכים לארוחה
לצום
לסליחות
לתפילות
אך אצלנו יום הכיפורים
זו המלחמה הארורה ההיא
ב 1973
בליבנו מתנגנים שירים עצובים
הו רב חובל
תגובות