שירים

רוח / אילנה בר-שלום

רוח / אילנה בר-שלום
בחושך שמעתי רעד צליל.
אורחת גמלים פסעה
בנוף ערפל קר.
בלילה התגלה הנהר.
רוח חורף
נאסף ברחש עשב.
ניצוץ אור קורץ בדמעת גשם,
גרגר חול  נושר.
על עלה כלנית.
האדמה הלבינה באור בהיר
גשם טורדני טפטף 
רוח ים מלטף, מרגיע צער.

צפות פקעות,
הכותנה בשלולית עכורה.
חיטת זהב טרם נקצרה,
הרכינה ראשה בהכנעה
לרוח.
 
"כל הזכויות שמורות"

תגובה של אסנת אלון -
חושך, שמעתי רעד צליל.
אורחת גמלים פוסעת
בערפל קר,
להמשיך ככה.

תגובות