שירים

סלע יצוק

כסלע יצוק למולי נבטה

דמות אלוהית

כזרועות הרים ליטפה רוחי

רגבי אדמה כיסוני

שאגות הרים
 
 

בבדידותי חיבקוני

תעתועי חיי לימדוני, שרוד

בת אלוהים הנני

זיכרון מהלך לשנים
 
 

ידעתי כנפי רוח

לטיפות שמש

אדמה יבשה שדופה  

עמק ליבי

לא חדל לנהום
 
 

ידעתי אהבה

כדבש טהור

צוהל קמעה

התרווה עדנה כקדם?

 

 

תגובות