אתיקה

החלטה ראשונה של ועדת האתיקה

לכולכם,
ברצוננו להביא לידיעתכם מקרה ראשון בו טיפלה ועדת האתיקה.
אחד/אחת היוצרים/ות, העלה/תה שיר שבית שלם ממנו לקוח משיר ידוע.
אין זה מקרה של אזור הדמדומים, או קבלת השראה בלבד משיר זה או אחר (שגם אותה מן הראוי לציין). מדובר בבית שלם הלקוח מתוך שיר.
 
היוצר/ת קיבל/ה אזהרה ברורה בהקשר לכך והשיר, כולל התגובות שמתחתיו נמחק.
 
אנו מכנים זאת "אזהרה ראשונה".
לרשות כל יוצר-שתי אזהרות שכאלה.
באזהרה השלישית-מדובר מחסימת הכותב מן האתר.
 
אנו עדיין מקווים שמקרים כאלה לא יישנו, ואכן ניוותר בידיים מחוסרות עבודה.
 
 
על החתום: ועדת האתיקה
הנודד
יצחק רייויט
יעל כרמי גבאי
גלי צבי-ויס
 
שבת ברוכה לכולם!

תגובות