שירים

שלהבת לבי

 

 

עודני זוכרת ימים בחום

בתכלת ארגמן

באור

אנקת עורב בשמיים

וציוץ הציפור

 

שרויה בעצבת

בקולי אנקה יתומה

נביאי שמים

יושבי אלוהים

לוחשים

בדממה

 

גחלים לוחשות בנימי לבי

שורפות בהם פיח

ועיניי אך מביטות בתחינה

אל האל

ברקיע

 

בסבך הלבטים, חרשתי בידי

סללתי דרך

ועוד דרך

בטרם אחדול

תפצע נפשי

ותדבק לשוני לחיקי

 

ידעתי ענני חרטה

ידעתי סבל

ערפילי שחור

בלב אבן

כסנה הבוער.

 

תגובות