שירים

מנסה לברוח מהבשורה

מנסה לברוח מהבשורה

היא יודעת ליבה מרגיש 
מנסה לברוח מהבשורה
אך היא מגיעה בתבשיל מיוחד
עימה עוד קצינים ורופאים כתבים ועיתונאים

כעת היא קפואה
נבולה
ליבה שבור
לא התאחה שוב לעולם

עולם חדש בפניה
לשרוד את החיים 
לשרוד כל שנייה
להתגעגע לנצח
לילד 
חייל גיבור שלנו שלא ישוב עוד לעולם


כל יום יש חיילים שנהרגים , כל יום אמא הופכת לשכולה אב הופך לשכול
אח הופך לאח שכול אחות הופכת לאחות שכולה 
אישה הופכת לאלמנה וילדיה הופכים יתומים. 
 כל יום כל יום.
משפחה מצטרפת לשכול.


תגובות