דודו

שירים
"לא נטעתי עץ בחורש"
דודו / שירים - 25/11/2019 17:06
138
צפיות
138
צפיות
"עוד אני שומע"
דודו / שירים - 21/11/2019 22:02
176
צפיות
"חלומות בהקיץ על שלום"
דודו / שירים - 19/11/2019 18:38
150
צפיות
"פני מלאך קראו לה"
דודו / שירים - 18/11/2019 18:48
122
צפיות
"תנו לחורף לחלוף"
דודו / שירים - 17/11/2019 17:09
118
צפיות
"געגועים לגשם ראשון"
דודו / שירים - 16/11/2019 14:39
190
צפיות
"עשן לבן יועיל ודיי"
דודו / שירים - 15/11/2019 10:21
180
צפיות
"חלום שקם עימו בבוקר"
דודו / שירים - 13/11/2019 21:14
101
צפיות
"חלמתי חלום על הרוח"
דודו / שירים - 12/11/2019 19:16
204
צפיות
"שורקים עלי הזית"
דודו / שירים - 10/11/2019 07:16
114
צפיות
"אהבה מהי"
דודו / שירים - 07/11/2019 09:56
166
צפיות
"איך יפו פרחים מזוהר שמש"
דודו / שירים - 05/11/2019 19:50
113
צפיות
"חולות מדבר בלהט שמש"
דודו / שירים - 04/11/2019 18:09
110
צפיות
"מחשבות שפוגעות בי עמוק"
דודו / שירים - 31/10/2019 13:07
121
צפיות
"אם אשכחך"
דודו / שירים - 29/10/2019 22:17
116
צפיות
"על אם הדרך אל הכפר"
דודו / שירים - 28/10/2019 22:59
143
צפיות
"ירוק השדה וכחול השמים"
דודו / שירים - 26/10/2019 22:55
150
צפיות