ורדית

שירים
זעקתיך
ורדית / שירים - 28/10/2009 10:06
32
צפיות
זיכרון אהבה
ורדית / שירים - 25/06/2009 09:21
27
צפיות
ידידי הכל עובר
ורדית / שירים - 04/03/2009 09:10
24
צפיות
אוריין
ורדית / שירים - 11/11/2007 22:32
33
צפיות
אני כאן
ורדית / שירים - 20/09/2007 10:31
28
צפיות
בלעדייך אני מת
ורדית / שירים - 19/09/2007 10:24
32
צפיות
הרועה
ורדית / שירים - 15/09/2007 19:44
31
צפיות
תמצית חיים
ורדית / שירים - 07/09/2007 09:16
32
צפיות
ים שלנו
ורדית / שירים - 18/08/2007 23:53
29
צפיות
הבטחה שלנו
ורדית / שירים - 13/08/2007 00:58
31
צפיות
השקפה
ורדית / שירים - 26/06/2007 13:57
29
צפיות
ניצולים?
ורדית / שירים - 20/06/2007 00:10
28
צפיות
היכל הנשמות
ורדית / שירים - 18/06/2007 21:56
33
צפיות
מלאכים חיים בינינו
ורדית / שירים - 13/06/2007 20:52
30
צפיות
סיפורים
משפחה שכזו
ורדית / סיפורים - 01/02/2007 11:42
35
צפיות
שירים
רגשות השחיתות
ורדית / שירים - 28/01/2007 12:09
33
צפיות
ציפור דרור
ורדית / שירים - 02/07/2006 17:27
30
צפיות
סבלנות
ורדית / שירים - 01/07/2006 23:17
28
צפיות