אודי גלבמן

שירים
בעצם אינני יודע
אודי גלבמן / שירים - 13/03/2014 22:04
62
צפיות
בחורף,העץ
אודי גלבמן / שירים - 12/03/2014 22:05
51
צפיות
אינך יכול
אודי גלבמן / שירים - 11/03/2014 22:05
62
צפיות
בודד.חול.אובך.
אודי גלבמן / שירים - 10/03/2014 22:03
53
צפיות
לאן ילך הילד?
אודי גלבמן / שירים - 09/03/2014 22:08
50
צפיות
לכי אשה יפה
אודי גלבמן / שירים - 08/03/2014 22:11
51
צפיות
ויופייך,אימרי
אודי גלבמן / שירים - 07/03/2014 22:15
56
צפיות
האבנים נולדו מתות
אודי גלבמן / שירים - 04/03/2014 21:50
63
צפיות
כל הנערים והנערות
אודי גלבמן / שירים - 03/03/2014 21:44
68
צפיות
רחוקה הימני
אודי גלבמן / שירים - 28/02/2014 18:13
55
צפיות