דני זכריה

שירים
מעל המצבה
דני זכריה / שירים - 28/04/2020 09:21
126
צפיות
לא נשכחו
דני זכריה / שירים - 26/04/2020 08:51
91
צפיות
בכל רגע ומקום
דני זכריה / שירים - 23/04/2020 11:31
69
צפיות
מובנים מאליהם
דני זכריה / שירים - 22/04/2020 11:10
73
צפיות
לא רחמים
דני זכריה / שירים - 20/04/2020 09:03
80
צפיות
גם בימים אלה
דני זכריה / שירים - 19/04/2020 07:59
122
צפיות
מודעות ונתינה
דני זכריה / שירים - 16/04/2020 17:01
81
צפיות
כבוד לכול מילה
דני זכריה / שירים - 14/04/2020 09:13
80
צפיות
הווה ועבר
דני זכריה / שירים - 13/04/2020 09:07
113
צפיות
108
צפיות
זה המקום המתאים
דני זכריה / שירים - 05/04/2020 08:57
70
צפיות
צו השעה
דני זכריה / שירים - 02/04/2020 12:27
97
צפיות
התקווה בכם
דני זכריה / שירים - 01/04/2020 09:53
71
צפיות
הגישה הנכונה
דני זכריה / שירים - 31/03/2020 09:26
71
צפיות