שירים

קול מזמורי דוד

קול מזמורי דוד
ומפל התהילים השוצף
על מילותיו
כאשדות וגלים
כעלוות עלים
כמזמור בני אלים
מלוא כבוד ועוז
שבא, תרשיש וחווילה
רון וגילה

קול מזמורי דוד
כמו מים רבים אדירים
בוקעי ים
בינות ערפל, אש ודם
וחווה ואדם

בוקע מים סוף
בזרנוק אדיר של מי אינסוף
עד יעבור עמך השם
אל עבר ארץ מובטחת
יהודה, בנימין וציון
וארזי הלבנון
ושניר וחרמון
וכרם בעל המון
אמת ויציב ונכון

תגובות