שירים

ואת מקשיבה ואת... שלי... ואת... אהבה

בס"ד ואת מקשיבה ואת... שלי... ואת... אהבה. אני אומר לך כל בוקר אני אוהב אותך אני אומר לך כל לילה אני אוהב אותך אני אומר לך שנים אני אוהב אותך אני אומר לך אני אוהב אותך. אני איתך כל בוקר כל לילה שנים אני איתך אני אומר לך ואת מקשיבה אני אומר לך אהבה. אני כותב לך שירים אני... אנחנו... הרבה מילים... ואת מקשיבה ואת... שלי... ואת... אהבה.

תגובות