שירים

מסורת / אילנה בר-שלום

מסורת
בפרדוקס הזמן,
חשבון נפש רע במהותו.
מהרהר לעצמי, מאזין
להמית הלב.
רגעי אושר ותקוה.
ליבי נושא תפילה, לא עוד
מלחמה.
מורכב השיר לשברים,
למות אין מוצא.
הכל רוצים שלום עכשיו!
ותשקוט הארץ ארבעים שנה.
ארץ קוץ ודרדר, משכלת בניה,
אג'נדה לאומית חריגה.
בצד האושר , בלתי נמנעת
מרחפת מחאה.
געגוע לשירים עכשיו,
עם מסר לאומי סמלי.
באנדרטת ניצחון להשמדה,
בגיא ההריגה,
מחפש איזון, המצוי במסורת

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של נסים פרנקו -
בפרדוקס הזמן , חשבון נפש רע במהותו.
כמה חבל, היות רודפי שלום לא הצלחננו.

תגובות