שירים

כלי המשחק / אילנה בר-שלום


כלי משחק
משחק קשה, 
לכל הצדדים.
אין  צדק, אין כבוד.
לוקח דוגמה, 
תענוג
מענין, קצבי ומרתק.
לעת לילה,
מיטיב, להנעים,
אך מכביד כאחת.
שלחתי לחמי על-פני 
מים רבים.
לזכות 
בכבוד הכרוך בזה.

התנתקות,
יהודי לא נודד, חלוץ.
המתנחל מתוכנו.
ידעתי,
בצניעותו מלקט חלקים,
לעשותם שלם.

כפצע מדמם,
לא מפסיק לבעור 
כלי המשחק,
בקשר הצפיה, הגרועה
מכל  שכול. 

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של גלי צבי-ויס -
משחק קשה לכל הצדדים.
אין צדק ואין כבוד,
האמת פשוטה, לא משחקים בלי מחיצות.

תגובות