שירים

נוד זקן / אינה בר-שלום

נוד זקן
אולי אצא לחופשה
אחרונה?
צעד אחר צעד ממעוף
הקיצבה
סכום תמונת חיים,
משיג גבול, מקלט
למנוחה,
זאת התחלה...
שלמות יום נעים,
אהבה אסורה
מתקשה להתמודד,
בבית ריק.
רב הדמיון באפלה,
הנה ברחוב נוד זקן.
על גבול דק, בין
דמיון למציאות,
כונה בהירה, אושר.
הלב יודע, במי פגעה
האהבה...

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של יום טוב צבי -
אולי אצא לחופשה.
לא פשוטים החיים,
מתקשה להתמודד בבית הריק.

תגובות