שירים

מתנה


אתמול ציפיתי למתנה. ישבתי בהמתנה.
אנחה. עננה אפפה ראשי. נשימתי לאה.
גונג. קמתי והילכתי לי בהדחקה מתונה.
שוב ישיבה. הפעם הלב דפק רטט וגאה.
מבטי חד, דמי שקק ונפשי גמגמה נא...
דמעה.

תגובות